Gräva och schakta i kommunens mark

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävtillstånd. Om trafikanter påverkas kan du behöva göra en trafikanordningsplan, TA-plan.

Processen kring grävning och schaktning regleras av Grävbestämmelser för allmän plats. För att få gräva måste du göra en ansökan. Den ska ha kommit in till kommunen senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Du får inte påbörja grävningen innan ansökan har blivit godkänd.

Mer information om att gräva och schakta i kommunens mark hittar du på vår företagswebb.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window