Häckar och buskar

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att växterna på din tomt inte hindrar trafiksäkerheten eller tillgängligheten. Några enkla åtgärder underlättar för dem som rör sig i området och kan till och med rädda liv. För varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd.

När träd och buskar växer ut över vägar och gångbanor finns risken att sikten skyms eller att gående tvingas ut i körbanan för att komma förbi. Växtlighet över en gångbana kan också vara ett hinder för synsvaga eller rörelsehindrade.

Växterna får inte heller skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Du som har utfart mot gata

Vid en utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter vid gatan inom den markerade sikttriangeln på bilden nedan. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Klipp häcken vid utfart mot gata

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet.

Klipp häcken på hörntomt

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör bara växa inom din egen tomt. Om du ändå har buskar eller träd som växer ut över en gata eller gångbana bör du se till att den som går eller färdas där har tillräckligt fri höjd ovanför sig.

  • Fri höjd över gångbana: 2,5 meter
  • Fri höjd över cykelväg: 3,2 meter
  • Fri höjd över körbana: 4,6 meter

Klipp häcken på tomt mot gata

Plantera på rätt ställe och tänk på växtens storlek

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför din tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att växten kommer tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jord och skötsel. Det kan därför vara bra att fråga om råd när du köper dina växter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window