Asfaltering och beläggning

Eslövs kommun har långa sträckor asfalterade gator, vägar och friliggande gång- och cykelvägar att sköta om. Varje år lagar eller byter vi ut asfalten på en del de gator och vägar kommunen ansvarar för.

Asfalt slits mest under vintersäsongen då vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats.

Beläggning av en gata, gång- cykelväg innebär mer arbete än att bara ”lägga ut” nytt material på befintligt. Arbetet kan föregås av bland annat sopning, kantskärning samt justering med fyllnadsmassor innan beläggning och/eller fräsning. Ytterligare åtgärder som kan behövas är utläggning av stödremsor, målning av vägmarkeringar och sättning av kantstöd.

Beläggningsplan

OrtSträckningÅtgärdPreliminärt utförande
EslövHällan: Åkerv, Plogv, Såningsmannav, Skördevkantsten, beläggning trottoar, gatav. 28-34
EslövTrädgårdsgatankantsten, plattor trottoar, beläggning gatav. 33-43
EslövBjörkerödsvägenbeläggning gatav. 32-34
EslövLinderödsvägenbeläggning gatav. 32-34
EslövEkebackenbeläggning gatav. 32-34
EslövFiskaregatan; mellan Vålarödsv-Frostavbeläggning trottoar, gataInte inbokat än ca v. 40
LöberödBattavägen/Rälsv beläggning GC-vägInte inbokat än ca v. 35
GårdstångaVäster om Anna Brahes väg beläggning GC-vägInte inbokat än ca v. 35
EslövVästerlånggatan; mellan Villavägen-Västergatanev. nästa säsong

På grund av osäkerhet i leveranserna av material kan arbetet med beläggningen bli försenat.

Avstängningar vid asfaltering

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. På sidan Vägarbeten hittar du alla vägavstängningar i kommunen 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window