Parkering

I centrala Eslöv parkerar du gratis i två timmar med p-skiva på kommunens parkeringsplatser. På vissa centrala platser får du bara parkera i 10 eller 30 minuter. Det finns också avgiftsbelagd parkering.

Förändrade parkeringsregler i delar av centrala Eslöv

Från och med den 1 mars 2021 städar vi gator och parkeringsplatser första helgfria måndag, tisdag eller onsdag i månaden, om någon av dessa dagar är en helgdag skjuts städningen till motsvarande dag veckan efter. På städdagar råder parkeringsförbud, se skyltning vid parkeringsplatserna. Tidigare städades gatorna alltid den 1, 2 och 3:e i varje månad vilket ledde till att städning uteblev vid helgdagar med onödigt parkeringsförbud som följd.

Var uppmärksam på ny skyltning och information i appen och på parkeringsautomater!

Klicka på markeringarna i kartan för att se uppgifter om parkeringsförbud för en specifik plats.

Förändringen görs för att städa gatorna oftare och få en renare miljö.

Blå skylt med bokstaven P i vitt betyder att parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det finns ibland tilläggskyltar som beskriver undantag. Kommunen ansvarar för att parkeringen är trafiksäker, tillgänglig och framkomlig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window