Parkering

Trafikregler finns för din och dina medtrafikanters säkerhet när ni är i trafiken. Parkeringsregler är lika viktiga som alla andra regler och lagar. Eslövs kommun övervakar parkeringen för att se till att det är trafiksäkert, tillgängligt och framkomligt. På kommunala parkeringsplatser i centrala Eslöv är det parkeringsavgift om man parkerar längre än två timmar. På övriga områden är kommunal parkering avgiftsfri.

Blå skylt med bokstaven P i vitt betyder att parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det finns ibland tilläggskyltar till det här vägmärket, dvs små skyltar som sitter undertill och beskriver undantag etcetera.

Villagator

På villagator är det också tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag – om ingen annat anges eller är skyltat vid platsen.

På helgen gäller inte 24h-regeln, vilket gör att du kan stå längre än 24h och behöver inte flytta din bil. Det betyder att står det bara “P-skylten” så kan du t.ex. parkera din bil på fredag vid lunch och behöver inte flytta den förrän midnatt på måndagen.

Texten ”vardag före söndag och helgdag” är vanligen en lördag (vardag före helgdag kan vara annan veckodag). “Röda dagar” räknas som helgdag, t.ex. juldagen.

Regler för parkering i Eslöv

I Eslövs centrum finns en parkeringsförbudszon. Inom zonen är får du bara parkera på särskilt markerade och skyltade parkeringsplatser. Se kartan genom att klicka här

Parkeringsavgifter i centrala Eslöv

På de kommunala parkeringsplatserna i centrala Eslöv tas en parkeringsavgift ut. På den här kartan kan du se var parkeringsplatserna finns och vilka tider som gäller för respektive parkeringsplats. På sidan Parkeringsavgifter kan du läsa mer om hur du betalar och vilka betalningsalternativ som finns.

Långtidsparkering (längre än 24 timmar)

Har du behov av att långtidsparkera i centrum ska du höra av dig till kommunens trafikingenjör. Du kommer att bli hänvisad till Gasverksgatans parkering som ligger 400 meter från stationen. Du måste kontakta trafikingenjören innan du parkerar din bil på Gasverksgatan längre än ett dygn. Detta för att Eslövs kommun meddelar parkeringsvakterna vilka bilar som har tillstånd att stå på Gasverksgatan mer än ett dygn och därför inte ska få p-bot.

Långtidsparkeringen är till för dig som ska åka på kortare semesterresa eller tjänsteresa och därför inte kan ha bilen parkerad på annan kommunal parkeringsplats.

Gasverksgatan är också en bra startpunkt om ni behöver samlas inför en busstur eller liknande utflykt. Parkeringen börjar strax söder om Nils Johnsons väg, med infart söderifrån.

Parkeringsanmärkningar, även kallat parkeringsbot eller parkeringsböter

Eslövs kommun har inga egna parkeringsvakter, utan vi handlar upp parkeringsövervakning och flyttning av fordon. Det betyder att en entreprenör utför uppdraget åt kommunen. För närvarande är det Securitas.

Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifterna som finns i Eslövs kommun och Trafikförordningen (1998:1276).

En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen (parkeringsboten). Du måste alltid betala även om du tycker att parkeringsanmärkningen är fel. Efter att den är betald kan den bestridas (överklagas) hos polisen som sedan handlägger ärendet. Om du får rätt efter att du överklagat, betalas pengarna tillbaka. Här finns den blankett du behöver om du vill bestrida din parkeringsbot.

Om du har ställt bilen så att den hindrar trafiken eller utgör en trafikfara kan den flyttas. Här kan du läsa mer om flyttning av bilar. 

MC-parkering

På Eslövs kommuns gatumark är det tillåtet att parkera motorcykel. I centrala Eslöv gäller parkeringsavgift även för motorcykel och moped (fordon med registreringsskyltar).

Parkeringsplatser på  gatumark i Eslöv finns på:
– Parkeringen centrum öst (pendlarparkeringen, 24 timmar).
– Parkeringen Kanalgatan (mellan Västergatan och Malmgatan) (2 timmar vardagar kl. 9.00–18.00, lördagar kl. 9.00– 13.00)

Det är även tillåtet att parkera motorcyklar på ”vanliga” parkeringsplatser. Parkering ska ske inom ruta med alla hjul.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window