Parkering

Trafikregler finns för din och dina medtrafikanters säkerhet när ni är i trafiken. Parkeringsregler är lika viktiga som alla andra regler och lagar. Eslövs kommun övervakar parkeringen för att se till att trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet uppnås. På kommunala parkeringsplatser i centrala Eslöv är det parkeringsavgift om man parkerar längre än två timmar. På övriga områden är kommunalt anordnad parkering avgiftsfri.

Blå skylt med bokstaven P i vitt betyder att parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

På villagator är det också tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag – om ingen annat anges eller är skyltat vid platsen. På helgen gäller inte 24h-regeln, vilket gör att du kan stå längre än 24h och behöver inte flytta din bil. Texten ”vardag före söndag och helgdag” är vanligen en lördag (vardag före helgdag kan vara annan veckodag). “Röda dagar” räknas som helgdag.

Exempel: Du kan parkera din bil på fredag vid lunch och behöver inte flytta den förrän midnatt mellan påföljande måndag till tisdag.

Regler för parkering i Eslöv

I Eslövs centrum finns en parkeringsförbudszon. Inom zonen är parkering tillåten endast på särskilt markerade och skyltade parkeringsplatser. Se kartan genom att klicka här

Parkeringsavgifter i centrala Eslöv

På de kommunala parkeringsplatserna i centrala Eslöv tas en parkeringsavgift ut. På den här kartan kan du se var parkeringsplatserna finns och vilka tider som gäller för respektive parkeringsplats. På sidan Parkering kan du läsa mer om hur du betalar och vilka betalningsalternativ som finns.

Långtidsparkering (längre än 24 timmar)

Har du behov av att långtidsparkera i centrum ska du höra av dig till kommunens trafikingenjör. Du kommer att bli hänvisad till Gasverksgatans parkering som ligger 400 meter från stationen.

Gasverksgatan är också en bra startpunkt om ni behöver samlas inför en busstur eller liknande utflykt. Parkeringen börjar strax söder om Nils Johnsons väg, med infart söderifrån.

Parkeringsanmärkningar/parkeringsbot/parkeringsböter

Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifterna och Trafikförordningen.

En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen. Här finns den blankett du behöver om du vill bestrida.

MC-parkering

På Eslövs kommuns gatumark är det tillåtet att parkera motorcykel. I centrala Eslöv gäller parkeringsavgift även för motorcykel och moped (fordon med registreringsskyltar).

Parkeringsplatser på  gatumark i Eslöv finns på:
– Parkeringen centrum öst (pendlarparkeringen, 24 timmar).
– Parkeringen Kanalgatan (mellan Västergatan och Malmgatan) (2 timmar vardagar kl. 9.00–18.00, lördagar kl. 9.00– 13.00)

Det är även tillåtet att parkera motorcyklar på ”vanliga” parkeringsplatser. Parkering ska ske inom ruta med alla hjulpar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window