Bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter

Vägföreningar och vägsamfälligheter i Eslövs kommun kan söka ekonomiskt bidrag för drift och underhåll av enskilda vägar. Ansökan om bidrag görs via vår e-tjänst senast den 30 april varje år.

Vilket bidrag kan jag söka?

Det finns tre olika vägbidrag:

  • Driftbidrag som ska användas för barmarksunderhåll och vinterväghållning samt för maskiner eller andra redskap.
  • Nyanläggningsbidrag ska användas för nyanläggning och ombyggnad av väg eller bro samt för ny asfalt. Nyanläggningsbidrag kan bara sökas av vägföreningar.
  • Särskilt byggnadsbidrag för nyanläggning eller ombyggnad, som är av större omfattning för vägförening eller vägsamfällighet, och som ej omfattas av nyanläggningsbidrag.

Ansök om vägbidrag

Läs mer om vilka regler som gäller för att söka bidrag.

Vad är skillnaden på vägförening och vägsamfällighet?

Benämningarna vägförening och vägsamfällighet är gamla och rent formellt är det ingen skillnad längre.

Eslövs kommun använder beteckningen vägförening för de samfälligheter som sköter vägarna i kommunens detaljplanerade områden, alltså de flesta tätorterna.

Vägsamfällighet använder kommunen för att beskriva samfälligheter som sköter vägar på landsbygden.

Lantmäteriet har mer information om samfälligheter.

Vem är väghållare?

Väghållare innebär att vara ansvarig för drift, underhåll och utveckling av vägar. I kommunen finns tre typer av vägar; kommunala, statliga och enskilda. På kommunala vägar är kommunen väghållare, på statliga är Trafikverket väghållare och på enskilda vägar kan en vägförening eller vägsamfällighet vara väghållare. I vår kommunkarta kan du se vem som är väghållare. Du måste då tända upp lagret väghållare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window