Fastighetsägares ansvar

Eslövs kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för trafikanternas säkerhet. Som fastighetsägare har du ansvar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Gångbanan kan både vara en trottoar och den del av vägen som används av fotgängare.

Tillsammans hjälps vi åt att öka trafiksäkerheten och skapa en säker och trevlig miljö i kommunen. Som fastighetsägare ansvarar du för att hålla gångbanan utanför din fastighet fri från ogräs, snö, is och grus. Det gäller även om det inte finns en tydlig trottoar utanför din fastighet. Du har ansvar för ett område tre meter ut från din fastighet som används av fotgängare. Även tillfarten mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Tänk på att du inte får sopa ut ogräs, löv och grus till körbanan utanför, eller spola eller sopa ner det i rännstenar eller rännstensbrunnar. Underlätta i stället för regnvattnet att rinna ner i rännstensbrunnarna genom att hålla dem fria från skräp och löv.

Ditt ansvar under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att gångbanan utanför tomten är fri från snö och halka. Detta gäller i Eslöv, Marieholm och delar av Löberöd. På övriga orter, där vägföreningar är väghållare, ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet. Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt.

Kommunens vinterberedskap pågår mellan 1 november och 15 april. Då skottar och sandar vi på gång- och cykelvägar, huvudgator, busstråk och offentlig parkering.

Läs med om kommunens snöröjning.

Ansvaret under sommarhalvåret

När våren kommer är det dags att sopa upp och ta bort skräp och vintergrus. Vi sopar varje vår upp sanden som använts för halkbekämpning. När vi sopar gatorna får du sopa ut gruset från gångbanan till vägbanan, så tar vi hand om det. Sopningen sker vanligtvis i april. På denna sida lägger vi varje vår ut schema för gatsopningen.

Du har också ansvar för att häckar och buskage inte skymmer sikten. Läs mer här om hur buskar och träd ska hanteras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window