Fastighetsägares ansvar

Eslövs kommun och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för säkerheten för olika trafikanter. Som fastighetsägare har du till exempel ansvar för att hålla gångbanan framkomlig, städad och halkfri när den tiden infaller. Det får inte heller hänga ut växtlighet över gångbanan som kan skymma sikten. Tillsammans hjälps vi åt!

Här har vi listat några saker som du som fastighetsägare bör göra för att vi ska få en säker och trevlig miljö i kommunen.

 • Håll gångbanan fri från ogräs och annan växtlighet. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en trottoar. Om gångbanan inte är tydligt avskild har du ändå ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även tillfarten mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.
 • Sopa upp och ta bort skräp och vintergrus när det är dags för det. Här kan du läsa om när vi kommer och sopar vintergruset.
 • Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt. Här kan du läsa om hur vi gör vid snö. 
 • Ta upp skräp, stenar, grus och ogräs som finns utanför din fastighet, men tänk på att du inte får flytta det från gångbanan till körbanan utanför, eller spola eller sopa ner det i rännstenar eller rännstensbrunnar. Underlätta i stället för regnvattnet att rinna ner i rännstensbrunnarna genom att hålla dem fria från skräp och löv.

Växtlighet

 • Buskar, häckar och träd som skymmer sikten för trafikanter ökar risken för olyckor. Enkla åtgärder från din sida kan rädda liv.
  Träd, häckar och buskar ska växa inom den egna fastigheten. Tänk på att de växer i både höjd och bredd, så om du planterar nytt rekommenderar vi att du planterar buskar minst 70 centimeter innanför tomtgränsen där den gränsar mot gata eller gång- och cykelbana.
  Stamträd eller större buskar med en fri höjd på minst 2,5 meter bör planteras minst 2 meter från tomtgräns.
  Se till att de inte växer ut i gång-, cykel- eller körbana eller skymmer belysning, vägskyltar och trafiksignaler.
 • Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid. Tänk på att regn och blöt snö tynger ner växtligheten. Den fria höjden som krävs är 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.
 • Se alltid till att skapa fri sikt i din korsning. Häckar, buskar, staket, plank och stängsel kan skymma sikten.
  Om din tomt ligger intill en korsning med en gata och/eller en gång- och cykelbana ska du se till att växtlighet och annat som skymmer sikten inte blir högre än 80 centimeter (mätt från gatunivå) i en sikttriangel åt varje håll i korsningen.
  Då gata möter gata: 10 meter åt varje håll från gatukorsningen.
  Då gång- och cykelbana korsar gata: 10 meter åt varje håll längs med gatan och 5 meter längs med gång- och cykelbanan.

Har du ytterligare frågor? Kontakta vår entreprenadledare genom att ringa Kontaktcenter på 0413-620 00, vardagar 08.00–16.30.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window