Gågata och gångfartsområde

På gågator eller gångfartsområde gäller särskilda regler. Du får inte köra fordon fortare än gångfart och har alltid väjningsplikt för fotgängare. Parkering gäller endast på anordnade parkeringsplatser.

Vägmärke gågata
På en gågata får bara motordrivna fordon framföras för till exempel varuleveranser eller transport av sjuka eller funktionsnedsatta personer.

Gågator

  • På en gågata är motorfordonstrafik förbjuden förutom för varuleveranser, transporter för boende eller personer med rörelsehinder till och från en adress på gatan.
  • Du som kör ett fordon ska köra i de gåendes hastighet och det är du som har väjningsplikt.
  • Du får bara parkera på särskilt anordnade platser.
Gångfartsområde skylt
Inom gångfartsområde får du lov att framföra fordon, men du får inte hålla högre hastighet än gångfart.

Gångfartsområde

  • Inom ett gångfartsområde får du lov att framföra fordon, men du får inte köra fortare än gångfart.
  • Både motortrafik och cyklister har väjningsplikt för fotgängare.
  • Parkering gäller bara på särskilt anordnade platser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window