Trafikregler och säkerhet

Våra trafikregler är till för dig som trafikant. Du räknas som trafikant oavsett om du färdas med bil, cykel eller till fots i trafiken. Genom att visa varandra hänsyn och omsorg i trafiken kan vi skapa en god trafikmiljö.

I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns de flesta trafikregler nedskrivna. Eslövs kommun fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tätorter samt på vägar/gator där kommunen är väghållare utanför tättbebyggt område. Dessa reglerar bland annat hastighet, parkering och huvudled.

De lokala trafikföreskrifterna kan du söka efter på Transportstyrelsens hemsida. Där klickar du på Sök föreskrift och fyller sedan i de uppgifter du söker efter.

Läs mer om trafikregler på Transportstyrelsens hemsida.

Det är polisen som kontrollerar att hastigheterna som är skyltade följs. Parkeringsvakterna sköter parkeringsövervakning och flyttning av fordon.
Dock kan även polisen flytta fordon.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window