Sjöholmen

Utmed väg 1299 finns i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

Arbetet planeras att starta i juli 2024 beroende på vädret och pågå ungefär två månader. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad och befintlig belysning kan komma att behöva släckas under delar av tiden.

Vi kommer även att utföra beskärning av den växtlighet, träd och buskar, som går ut över vägområdet från fastigheter längs vägen och skymmer belysningen.

Karta med belysning i Sjöholmen

De gröna prickarna på kartan är befintliga lampor som kommer att finnas kvar.

Den nya moderna gatubelysning har LED-armaturer. Stolparna ger efter vid en krock och uppfyller Trafikverkets krav på vägars och gators utformning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window