Belysning på landsbygden

Kommunen har börjat ta ner och byta ut gammal belysning på landsbygden. På vissa sträckor tas belysningen ner och ersätts inte.

Bakgrunden till åtgärderna är att Vägverket (numera Trafikverket) på 1990-talet tog beslut att inte underhålla gatubelysningen på de vägar som man ansvarade för. Många kommuner, däribland Eslövs kommun, tog över underhållet utan extra ekonomiska medel. Underhållet var ofta eftersatt och anläggningarna föråldrade.

Eslövs kommun beslutade 2017 att se över vilka belysningsanläggningar som skulle rustas upp och vilka som skulle rivas. För att behålla och underhålla gatubelysning krävs att den är placerad:

  • I samlad bebyggelse, där det finns 10-20 hus som ligger i nära anslutning till varandra. Tomterna kan angränsa eller avskiljas av enskilda vägar, mindre byggnader eller mindre grönområden.
  • Vid busshållplats.
  • Där det finns verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet.

Anläggningar som finns på vägar utan bebyggelse, skolor eller annan verksamhet rivs och ersätts inte. Det blir för dyrt att byta ut och underhålla dem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window