Belysning på landsbygden

På landsbygden finns äldre belysningsanläggningar som Eslövs kommun tog över från dåvarande Vägverket på 1990-talet. Mellan 2022–2026 kommer kommunen årligen satsa cirka 7 miljoner kr på att rusta upp belysningen.

Trafikverket, dåvarande Vägverket tog beslut på 1990-talet att inte underhålla gatubelysningen på de vägar som de ansvarade för. Många kommuner, däribland Eslövs kommun, fick ta över underhållet utan extra ekonomisk kompensation. Underhållet var ofta eftersatt och anläggningarna föråldrade.

Beslut att riva gatubelysning

2017 beslutade Eslövs kommun att se över vilka belysningsanläggningar som skulle rustas upp och vilka som skulle rivas. Ungefär två tredjedelar av belysningen skulle behållas och rustas upp.

När beslutet fattades 2017 var kriterierna för att behålla och underhålla gatubelysning att den var placerad i vad som kallas samlad bebyggelse. Det innebär minst 10–20 hus som ligger i nära anslutning till varandra. Andra kriterier är att det fanns busshållplatser eller att det fanns verksamheter som gör att många rör sig längs vägarna.

Byn Remmarlöv var en plats där gatubelysningen beslutades att tas bort. Kommunstyrelsen avsatte i slutet av 2021 800 000 kronor för att Remmarlöv skulle få tillbaka gatubelysningen.

Nya investeringar för att rusta upp befintlig belysning

I budgeten 2022 med flerårsplan till 2025 avsätter Eslövs kommun årligen cirka 7 miljoner kronor för att rusta upp den befintliga belysningen på landsbygden. Sedan 2021 har gatubelysning rustats upp och renoverats i bland annat Öslöv och Holmby.

Krävs tillstånd för att sätta upp ny belysning

Det är oftast en lång process att förnya gatubelysningen till dagens standard för trafiksäkerhet. Eftersom att merparten av vägarna på landsbygden är statliga krävs tillstånd från olika myndigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window