Utplacering av blomsterlådor som farthinder

Kommunen placerar inte längre ut blomsterlådor som farthinder.

Efter att ha utvärderat hur bra blomsterlådor fungerar som farthinder har kommunen kommit fram till att åtgärden ger för liten effekt. Trafikmätningar visar dessutom att hastigheten har ökat i några fall.

På grund av att åtgärden gett liten effekt är det inte motiverat, vare sig säkerhetsmässigt eller kostnadsmässigt, att använda den. Åtgärden tas därför bort från och med 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window