Utplacering av blomsterlådor som farthinder

Blomsterlådor är en hastighetsdämpande åtgärd som främst kan användas på gator med relativt lite trafik. Som boende kan man ansöka om att få blomsterlådor utplacerade.

Blomsterlådorna kan placeras på de gator där Eslövs kommun är väghållare, det vill säga de gator kommunen sköter. Det är de flesta vägarna inne i Eslövs tätort, Marieholm och Löberöd. Om du är osäker på vem som är väghållare kan du titta på Trafikverkets karta.

Blomsterlådorna placeras ut när vintergruset sopats upp. Detta brukar bli i början av maj. De plockas in innan vintern drar igång, vilket brukar vara i oktober/november.

Blomsterlådornas placering

Lådorna placeras med olika avstånd från varandra beroende på gatans bredd.

Blomsterlådornas placering för att få en bra hastighetsdämpning
Så här kan blomsterlådorna placeras på gatan för att ge en bra hastighetsdämpning.

Skötsel och klagomål

Om det inkommer klagomål på att lådorna flyttas eftersom man inte kommer förbi eller om de inte sköts, placeras de inte ut nästa säsong. Inga varningar utdelas. Om fastighetsägarna önskar ny chans ska en ny ansökan skickas in.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window