Är du eller någon i din närhet utsatt för våld?

Att vara utsatt för våld kan påverka hela din livssituation. Våld i nära relation kännetecknas av att du blir utsatt av någon du upplever dig ha en nära relation till.

Den känslomässiga kopplingen kan leda till dubbla känslor. Du kan känna kärlek och hat på en och samma gång för personen som utsätter dig för våld. Andra starka känslor kan vara rädsla, skam och skuld. Detta kan göra det svårt att sortera och förstå dina känslor. Ibland kan det också vara svårt att veta vad som är våld i en nära relation. Våld kan se olika ut, allt våld är inte slag!

Olika former av våld

Alla reagerar olika

Personer som utsätts för våldshändelser reagerar på olika sätt. Att utsättas för våld i en nära relation är ett starkt psykiskt och fysiskt stresspåslag som kan ta sig uttryck på skilda sätt. Minnen av våldshändelsen kan dyka upp när du minst anar och det kan bland annat orsaka ångestkänslor, katastroftankar och/eller mardrömmar. Du kan till exempel:

  • vara på helspänn,
  • bli trött,
  • få svårt med koncentrationen,
  • få värk i kroppen,
  • känna dig deprimerad,
  • känna rädsla och ilska.

Ensam och isolerad

Att vara utsatt för våld innebär ofta att du är ensam och isolerad. Ingen eller väldigt få känner kanske till din situation. Det kan kännas mycket skrämmande att försöka berätta och förklara för någon annan – men det är det viktigaste du kan göra! Vi vet det, vi hjälper dig att sortera, ring kommunens Kontaktcenter, 0413-620 00, för få stöd och hjälp! Det är inte ditt fel!

Uppbrottsprocessen- en gradvis process

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window