Allmänna handlingar

Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar ska registreras utan dröjsmål. Detta är en bestämmelse som hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. Den ger rättighet för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade ärendena/handlingarna i postlistan och diariet för respektive nämnd. Där får du uppgift om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått, från vem handlingen har kommit in till kommunen eller vem den har skickats till, samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.

Varje nämnd är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till dessa blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (2 kapitlet Om allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen) om inte uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window