Agenda 2030

2015 antog FN:s 193 medlemsländer en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Det består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit och finns till för att uppnå följande mål till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

En ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling världen över

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling världen över.
Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN
De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN

Kommuner arbetar för att uppnå agendans mål

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – är jämlika.

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Agendan är både en global agenda och en lokal agenda. Det innebär att också kommunerna på lokal nivå ska arbeta för att agendans mål uppnås för den enskilda individen.

Steg mot Agenda 2030 i Eslöv

Eslövs kommun har länge arbetat med och för hållbar utveckling. Just nu arbetar kommunen för att se hur Agenda 2030 och de 17 Globala hållbarhetsmålen kan implementeras och beaktas i planeringen i de delar som omfattar kommunens verksamheter.

Vi står nu inför ett spännande och utmanande arbete, att anpassa kommunens verksamheter och vårt sätt att leva för att främja hållbar utveckling för de som bor i Eslövs kommun idag men även för kommande generationer.

Läs mer om Agenda 2030 på riksdagens webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window