Sociala medier

Eslövs kommun har tagit fram riktlinjer för användandet av sociala medier inom den kommunala organisationen.

I riktlinjerna uppmanas kommunens anställda att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap och värdefull information till medborgarna. En viktig ambition är också nå fram samt få synpunkter från nya grupper av medborgare. Kommunen s medverkan i sociala medier ska vara personlig, trevlig och nära.

Öppenhet och tydlig avsändare

Varje förvaltning inom den kommunala organisationen väljer själv vilka sociala medier som ska användas. Samtliga dessa sociala medier ska kunna nås via kommunens egen webbplats. Alla grupper som kommunen administrerar ska vara öppna.

Den grafiska profilen ska följas även i de sociala medierna. Det ska alltså alltid stå helt klart att det är Eslövs kommuns som är ansvarig. Språket är viktigt, tonen kan vara personlig men inte privat. Debatten ska vara saklig. Personangrepp accepteras inte.

Lagar och regler

Gällande svenska lagar ska följas, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor och arkivlagen. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter kommer inlägget att tas bort från det sociala mediet.

Inlägg på de sociala medier där Eslövs kommun är aktiv utgör allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningensbestämmelser.

Rutiner kring sociala medier

Ansvariga för användandet av sociala medier inom den kommunala organisationen ska kontinuerligt ta del av insända meddelanden och se till att olämpliga kommentarer tas bort. Besökare uppmanas också att rapportera kränkande innehåll.

Riktlinjerna för hur Eslövs kommuns anställda ska hantera sociala medier ingår i de övergripande Riktlinjer för kommunikation. Läs gärna mer på sidorna 18 och 19.

”Riktlinjer för kommunikation” antogs av kommunstyrelsen den 1 mars 2011 och ska tillämpas av varje anställd i Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window