Möten och protokoll

Kommunens nämnder och styrelser håller sammanträde regelbundet under hela året, normalt vid tio tillfällen med uppehåll för sommaren.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du kan följa det antingen på plats i Medborgarhuset i Eslöv eller via en sändning här på webben. Du hittar nämndernas sammanträden och kallelser under Kommunens organisation.

Efter varje möte skrivs protokoll. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll kan du, när de är justerade, därefter ta del av på denna webbplats.

Nämndernas protokoll publiceras för närvarande inte på webbplatsen på grund av dataskyddsförordningen. Du får istället begära ut dem efter justering.

Läs mer under ärenden och handlingar om hur du begär ut protokollen.

Dataskyddsförordningen

Observera att de publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor så deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window