Visioner och framtidsidéer

I det kommunala handlingsprogrammet framgår det tydligt att partiernas ambition för Eslövs kommun är att ständigt utveckla den kommunala organisationen, både när det gäller service, kvalitet och effektivitet. Under 2023 arbetar även kommunen med framtagandet av vision 2040 som planeras att antas under våren 2024.

Framtagandet av vision 2040

Under våren 2023 påbörjades arbetet med framtagandet av en ny vision för Eslöv, en vision som sträcker sig till 2040. I framtagandeprocessen av vision 2040 inkluderas medborgare, näringsliv, medarbetare och politik till att bidra med sina visionstankar för framtidens Eslöv. Målet är att ta fram en gemensam vision för hela Eslövs kommun, både som geografiskt område men även för kommunens organisation. Ny vision för Eslöv planeras att antas i kommunfullmäktige under våren 2024.
Läs mer om vision 2040 

Nuvarande vision 2025

Nuvarande kommunala handlingsprogram inkluderar även en vision som ska leda verksamheten fram till 2025. När ny vision 2040 antas under våren 2024, ersätter denna den nuvarande visionen.

Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i

  • Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.
  • Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.
  • Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

I det kommunala handlingsprogrammet går att läsa att en förutsättning för verksamheter med god kvalitet är att den kommunala förvaltningen hushåller med de gemensamma resurserna. Därmed kan Eslövs kommun erbjuda sina medborgare en hög service utan en hög skatt. Kommunen resultat ska vara minst en procent av skatteintäkterna. I goda tider är målet två procent för att kunna trygga kommunens långsiktiga utveckling.

Kommunfullmäktige i Eslöv antog det Kommunala handlingsprogrammet för Eslöv 2019–2022 vid sitt sammanträde den 29 april 2019.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window