Visioner och framtidsidéer

I det kommunala handlingsprogrammet framgår det tydligt att partiernas ambition för Eslövs kommun om att ständigt utveckla den kommunala organisationen, både när det gäller service, kvalitet och effektivitet. Att behålla den idag höga kvaliteten i verksamheterna är viktigt.

I det kommunala handlingsprogrammet finns en vision som ska leda verksamheten fram till 2025.

Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i

  • Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.
  • Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.
  • Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

I det kommunala handlingsprogrammet går att läsa att en förutsättning för verksamheter med god kvalitet är att den kommunala förvaltningen hushåller med de gemensamma resurserna. Därmed kan Eslövs kommun erbjuda sina medborgare en hög service utan en hög skatt. Kommunen resultat ska vara minst en procent av skatteintäkterna. I goda tider är målet två procent för att kunna trygga kommunens långsiktiga utveckling.

Kommunfullmäktige i Eslöv antog det Kommunala handlingsprogrammet för Eslöv 2019–2022 vid sitt sammanträde den 29 april 2019.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window