Landsbygdsutveckling

Du som bor på landsbygden får direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 miljon kronor första året och därefter 1,5 miljoner kronor per år. Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag samt bestämma vad pengarna ska användas till.

Kommunen har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod.

Du som bor i Hurva, Kungshult eller Löberöd

Lämna in förslag: 19 oktober – 30 november 2020
Rösta på förslag: 18 januari – 31 januari 2021

OBS! Röstningen startar kl 13 i dag, 18 januari.

Lämna in och rösta på förslag

Max 500 000 kr per projekt

De projekt som föreslås får inte kosta mer än 500 000 kr att genomföra. De föreslagna åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

Minst 200 000 kr per by

Alla byar ska få ta del av investeringsmedlen. Därför är 200 000 kr reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs dessa medel till att fördelas ut mellan de övriga byarna i ansökningsområdet om det finns fler projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel.

  1. 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  2. 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  3. 2022: Marieholm och Örtofta
  4. 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de fyra områdena, men något lägre i det område som startar 2020, då anslagna medel är lägre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window