Landsbygdsutveckling

Under 2023 har den fjärde omgången av landsbygdsutvecklingen genomförts i byarna Stehag, Stockamöllan och Billinge.

Under 2023 avsätter kommunen 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt som medborgarna i Stehag, Billinge och Stockamöllan får direkt inflytande över.

Processen innebär att medborgarna, i boendeområdet, lämnar in förslag för att sedan rösta fram de förslag som ska genomföras. De som bor i Stehag, Billinge och Stockamöllan med omnejd har mellan den 14 oktober och 4 november 2023 kunnat rösta på de förslag som kommit in. Kommunen har bearbetat, finslipat och kostnadsberäknat idéerna i dialog med de som lämnat förslag. Tanken är att de projekt som har fått flest röster ska genomföras.

Även de förslag som inte vinner kommer att beaktas i den fortsatta dialogen med såväl kommuninvånarna som andra aktörer, till exempel Trafikverket och Region Skåne.

Medborgarbudget

Kommunen har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod. Det innebär att du som bor på landsbygden får direkt inflytande över årliga investeringsmedel för utvecklingsprojekt i ditt närområde. Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag och bestämma vad pengarna ska användas till.

Eslövs kommun avsatte i 2020-års budget 1 miljon kronor som medborgarna i Kungshult, Hurva och Löberöd fick direkt inflytande över. 2021 avsattes ytterligare 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. 2022 delar Marieholm och Örtofta på 1,5 miljoner kronor och 2023 är det Billinge, Stehag och Stockamöllan som ska föreslå och rösta på vad som ska investeras i deras byar.

Max 500 000 kr per projekt

De projekt som föreslås får inte kosta mer än 500 000 kr att genomföra. De föreslagna åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

Minst 200 000 kr per by

Alla byar ska få ta del av investeringsmedlen. Därför är 200 000 kr reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs dessa medel till att fördelas ut mellan de övriga byarna i ansökningsområdet om det finns fler projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel.

  1. 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  2. 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  3. 2022: Marieholm och Örtofta
  4. 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de fyra områdena, men något lägre i det område som startar 2020, då anslagna medel är lägre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window