Inspiration och förslag från hustillverkare

Eslövs kommun har bjudit in olika hustillverkare att rita ett förslag till bebyggelse på tomten Rödbetan 3 i den nya stadsdelen Långåkra. I inbjudan har vi uppmanat hustillverkaren att rita ett hus som följer gällande detaljplan och som är möjlig att uppföra på tomten.

Eslövs kommun har inte granskat förslagens innehåll gällande genomförbarhet, kostnader och hållbarhet. Det ansvarar respektive bolag för. Observera att köpeskilling för tomten samt kostnader för VA- och elanslutningar, bygglov, lagfart etcetera inte redovisas i informationen från hustillverkarna utan tillkommer som kostnad.

Nedanstående förslag är inskickade av de husföretag som svarat på den inbjudan som skickats ut. Det finns även andra hustillverkare, arkitekter och byggföretag som kan leverera hus som passar på tomterna. Du som köper en villatomt är helt fri att välja den leverantör som passar dig, även sådana som inte presenteras nedan. Du är alltså inte bunden att välja någon av leverantörerna nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window