Utförlig information om bebyggelsen på Långåkra

Detaljplanen för området antogs 2006 och styr hur bebyggelsen får utformas. Den västra delen av planen ingår i första etappen av utbyggnaden av Långåkra.

Detaljplanen reglerar vad som får byggas på tomten och bestämmelserna i detaljplanen skiljer sig åt mellan de olika kvarteren.

Nedan finns information om vad som får byggas inom respektive kvarter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window