Infifrån Carl Engström-skolan

Ekonomiprogrammet

Det finns två inriktningar, ekonomi och juridik, och du som läser ekonomiprogrammet förbereds både för fortsatta högsskolestudier och arbete. Efter dina tre år är du alltså antagningsbar till högskola och universitet och anställningsbar som gymnasieekonom.

Anställningsbar

Som ekonom är du anställningsbar och kan få arbete direkt efter du är färdig med studierna, till exempel som ekonomiassistent. Här visar vi vad ett arbete med ekonomi innebär i praktiken bland annat genom att:

  • Du startar och driver ett eget företag genom under ett helt läsår.
  • Du ges möjlighet till praktik inom juridik på en advokatbyrå eller inom ekonomi på ett företag.
  • Du går på studiebesök och lyssnar till gästföreläsningar under hela studietiden.

Antagningsbar

Efter slutförda studier är du antagningsbar till högskola, universitet och yrkeshögskola och under studietiden får du:

  • God träning i problemlösning genom att arbeta med projekt, praktikfall och cases vilket är etablerade arbetsätt på universitet och högskolor.
  • Kontakt med högskolor samt studiebesök. Du går dessutom bland annat på föreläsning på institutionen för Handelsrätt på Lunds universitet samt Ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad.

Aktiv gemenskap

För att du ska prestera på topp är det viktigt att du trivs ihop med dina lärare och klasskamrater. Därför satsar vi på Ekonomiprogrammet på att skapa en vi-känsla. Något av det vi gör är:

  • Kontinuerlig teambuiling i och utanför klassrummet som gemensamma aktiviteter för alla ekonomer på skolan såsom Kick Off och en årlig aktivitet.
  • Studieresor

Välj programinriktning juridik eller ekonomi

Samtliga elever läser både juridik och ekonomi för att sedan kunna göra ett inriktningsval inför årskurs 2. Dessutom startar, utvecklar och driver alla ekonomer ett UF-företag och går en ledarskapskurs.

Om du är intresserad av att i framtiden arbeta som exempelvis advokat – kanske som åklagare eller försvarare – eller polis väljer du juridisk inriktning. Du lär dig att tolka lagtext och domslut och läser fyra juridikkurser, bland annat kriminologi. Du får en förståelse för straffsystemet, brotten, gör gärningsmannaprofiler och lär dig om viktimologi (läran om brottsoffret), familjerätt, bodelning och konsumentköprätt.

Om du väljer ekonomisk inriktning är du intresserad av att eventuellt starta eget, att arbeta som mäklare, marknadsförare, revisor, konsult, säljare eller inom bank och finans i framtiden. Du lär dig om affärsmodeller, hur du kan tjäna pengar på din affärsidé, om mål och marknadsföringsstrategier, att bygga varumärken, investeringskalkyler och bokföring.

Entreprenöriellt lärande

Ett viktigt inslag på ekonomiprogrammet är ett entreprenöriellt förhållningssätt där undervisningen är utformad för att motivera och stimulera dig att samarbeta, träna på din egen drivkraft för att utvecklas och därmed få så hög måluppfyllelse som möjligt. Detta sker på ekonomiprogrammet genom projekt som involverar flera ämnen och även har koppling till näringslivet. Du är också delaktig i planeringen av undervisningen och får möjlighet att utveckla din studieteknik för att få hjälpmedel att nå dina mål. Entreprenöriellt lärande är en röd tråd genom hela utbildningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window