Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du läsa vidare på universitet eller högskola? Vill du lära dig tänka kritiskt och agera kreativt? Då kanske samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig.

Förberedelse för fortsatta studier

Detta är en utbildning som stimulerar till lusten att lära, aktivt söka svar på frågor och ger en bred allmänbildning. Efter tre år på samhällsvetenskapsprogrammet får du behörighet till utbildningar vid universitet eller högskola. Programmet vänder sig till dig som tänker sig en framtid som t ex psykolog, kriminolog, polis, socionom, lärare, beteendevetare, statsvetare, journalist eller jurist.

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen fokuserar på samhället utifrån ett historiskt, ekonomiskt/geografiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv och du skaffar dig fördjupad kunskap om Sverige, Europa och världen. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällskunskap, internationell profil, riktar sig till dig som vill lära dig mer om politik, internationella relationer och det moderna samhällets framväxt. Programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig grund inför fortsatta studier.

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen fokuserar på samspelet mellan människan och hennes omvärld, hur människan utvecklas och kommunicerar och hur vi beter oss i grupp och som individer. I kurser som ledarskap och organisation, psykologi, sociologi och samhällskunskap får du både kunskaper i att leda och utveckla grupper och att motivera och inspirera individer. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap är en utbildning för dig som är engagerad och nyfiken och vill arbeta med människor.

Två profiler

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kan du göra valet att antingen läsa profilen Kriminologi eller profilen Idrott.

Kriminologi

Kriminologi betyder läran om brottet. Här får du analysera varför vissa människor begår brott, du studerar brottsutveckling och gärningsmannaprofiler, du studerar straffsystemet, domstolarna och kriminalvården och du får insikter i hur man arbetar brottspreventivt. Du får också insikter i psykologin där områden som intervju- och förhörsmetodik och lögnens psykologi är vanliga. I profilen Kriminologi specialiserar du dig i ämnen som ökar din förståelse för samspelet mellan människan och hennes omvärld, individer och grupper.

Idrott

På idrottsprofilen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och färdigheter i idrott. Detta gör du genom att bl.a. studera idrottspsykologi och träningslära där du får lära dig mer om fysiologi, prestation, mental träning, motivation, stress, koncentration, kost och idrottsskador. Du får också studera hur motion och träning stärker din hjärna. Om du väljer att läsa profilen Idrott kombinerar du teori med praktiska moment och du får möjlighet att göra detta på skolans träningsanläggningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window