Förlängd undervisning

En elev som inte har fått fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängd undervisning för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven.

Förlängd undervisning innebär mer studier för elever som inte har fått fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program (eller motsvarande) och som därför skrivs in på ett fjärde år.

Förutsättningar för att beviljas förlängd undervisning

En förutsättning för att hemkommunen, Eslövs kommun, ska godkänna en ansökan om att förlänga studierna är att eleven har en rimlig möjlighet att under den förlängda tiden slutföra sina studier för att få en gymnasieexamen. Om förutsättningarna för detta inte finns är eleven istället hänvisad till att studera inom vuxenutbildningen.

Endast rektor eller fristående utövare kan ansöka om förlängd undervisning.

Ansök om förlängd undervisning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window