Anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan i Eslöv är en liten enhet som präglas av gemenskap och värme. Här blir alla elever sedda och det finns en närhet som gynnar elevernas pedagogiska och personliga utveckling.

Nationellt program – hotell, restaurang och bageri

På Hotell, restaurang och bageriprogrammet har vi som mål att eleverna efter fullgjord utbildning ska kunna arbeta och verka i samhället. Kurserna i programmet är anpassade för att ge eleverna en bra kunskapsbas inom olika områden.

Efter avslutade studier finns möjlighet till att arbeta inom områden som:

  • lokalvård
  • servering
  • bageri
  • reception

Utbildningen omfattar arbetsförlagt lärande som syftar till att förbereda eleverna för framtida yrkesval.

Individuellt program

Det individuella programmet är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. På det individuella programmet har vi som mål att utbildningen ska ge kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att för att kunna delta i samhällslivet. Eleverna studerar ämnesområden istället för specifika kurser.

På det individuella programmet finns även möjlighet att läsa vissa kurser från de nationella programmen.

Ämnesområden

  • språk och kommunikation
  • individ och samhälle
  • natur och miljö
  • idrott och hälsa
  • hem- och konsumentkunskap
  • estetisk verksamhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window