Infifrån Carl Engström-skolan

Bygg- och anläggningsprogrammet

Du får all den kompetens du behöver för de grundläggande yrkeskraven inom husbyggnad och anläggning.

Du får en bred bas och en yrkesinriktning

Undervisningen i årskurs 1 är gemensam. Här inriktas grundutbildningen på baskunskaper om de olika yrkena inom byggområdet. Utbildningen börjar med stor bredd för att senare smalna av mot det yrkesval du gjort. Genom t ex studiebesök, kortare praktik eller undervisning i avsnitt som är gemensamma för inriktningen får du insikt i byggbranschens olika yrken.

Inriktningar

Du får möjlighet att välja mellan inriktningen Husbyggnad och inriktningen Mark och anläggning. Du väljer inriktning inför årskurs två.

Husbyggnad

Yrkesval: Träarbetare, murare, betongarbetare, golvläggare och specialyrken som takmontör, undertaksmontör, håltagare och plattsättare. Inriktningen ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Innan specialisering får man en gemensam grund.

Mark och anläggning

Yrkesval: Väg- och anläggningsarbetare, beläggningsarbetare. Inriktningen ger kunskaper i markarbeten för vägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Grundläggande behörighet

Du får under de två första årskurserna läsa gymnasiegemensamma ämnen, bland annat svenska, engelska och matematik, vilket gör att du får en yrkesexamen och kan söka vidare till yrkeshögskola.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Under årskurs 2 och 3 får du arbetsplatsförlagt lärande, APL, någonstans i regionen under minst 15 veckor av skoltiden. En utsedd handledare ser till att du får lära dig vad det innebär att vara byggare. Din yrkeslärare håller kontakt med dig som elev, din handledare och arbetsledningen på APL-platsen för att se till att du får en bra utbildning.

Eget företag?

Arbetsmarknaden skiftar mycket inom byggbranschen. Det finns möjligheter för en skicklig yrkesman att starta eget företag. Utbildningen är certifierad enligt BYNs krav (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window