Infifrån Carl Engström-skolan

Teknikprogrammet

Är du intresserad av matematik, teknik och naturvetenskap, men vill samtidigt få erfarenhet från näringslivet inför kommande studier? Då är teknikprogrammet ett självklart val för dig.

Tre ledord

Teknikprogrammet drivs av tre ledord:

  • Högskoleförberedande
  • Entreprenörskap
  • Anställningsbarhet

Dagens industri- och näringsliv utvecklas ständigt och det gäller också för morgondagens arbetsliv. Kraven på kommande generationer blir helt andra än de krav som ställs idag. Därför har vi skapat denna utbildning som ger dig en mycket konkurrenskraftig plattform för både fortsatta studier och arbete. Dessutom har du som elev på detta program möjligheten att komplettera till gymnasieingenjör.

Ingenjörsmässigt tänkande

Målet är att ge dig ett ingenjörsmässigt tänkande och arbetssätt. Du får utveckla din förmåga att formulera problem, ställa upp hypoteser och föreslå lösningar, framför allt i de projekt som du kommer att arbeta med under den företagsförlagda delen av utbildningen, men även i enskilda ämnen på skolan.

Tillsammans med näringslivet

Teknikprogrammet togs fram på initiativ av lokala företag och ett starkt önskemål från näringslivet var att vi ska arbeta med teamwork, ledarskap, kommunikation, samverkan och social kompetens vilket i hög grad präglar andan i utbildningen. Målet är att du skall utveckla din förmåga till ledarskap, men också att kunna jobba i grupp. Teknikprogrammet samarbetar idag med en mängd olika företag.

Inriktning teknikvetenskap

Denna inriktning har vi valt för att ge dig bästa möjlighet att läsa vidare till ingenjör på högskola eller universitet men också för att ge dig en framtida grund till ledarroll inom ett tekniskt företag.

Behörighet till högskolan

På teknikprogrammet ges du möjlighet till att läsa ett utökat utbildningspaket på 300 poäng som innehåller de kurser som ger teknikprogrammet dess unika utformning. Vidare kan du bl a söka polisutbildning, då vi på teknikprogrammet i Eslöv
läser 100 poäng historia istället för som brukligt 50 poäng.

Höga krav

Det är inte skolklockan utan resultatet som räknas. Denna utbildning ställer höga krav på alla som deltar, elever, lärare och företag.

Teknikcollege

Carl Engströmgymnasiet blev certifierad utbildare inom teknikcollege 2008. Vi har valt ett Teknikcollege med profilen Entreprenörskap.

TCMiS – Bättre studiemöjligheter

Du kommer att ha mycket av din utbildning kopplad till de företag som vi samarbetar med.

TCMiS – Bättre kontakt med företag

TCMiS samarbetar med många olika företag. Några av dessa företag deltar i styrgruppen för TCMiS och kan därför vara med och påverka utbildningens innehåll och upplägg. Du kan därför vara säker på att utbildningen ger dig det du behöver i fortsatta studier och framtida arbete. Eftersom du får många kontakter med företag under din gymnasietid finns stora möjligheter till arbete under lov om du vill.

Läs mer på www.teknikcollege.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window