Infifrån Carl Engström-skolan

Fordons- och transportprogrammet

En grundutbildning för dig som är tekniskt intresserad och som vill arbeta i ett serviceyrke.

En ljus framtid

Fordonsverkstäder ställer allt högre krav på sina fordonsmekaniker och deras utbildning, framförallt gäller detta elektronik som alltmer styr dagens fordon. Idag råder det stor efterfrågan på mekaniker och det betyder att framtiden för den som läser Fordons- och transportprogrammet alltså är mycket ljus.

Du kan efter slutförd utbildning välja att arbeta som mekaniker på olika märkesverkstäder. Efter några års erfarenhet kan utbildningen även leda till andra yrken inom fordonsbranschen t ex som tekniker, arbetsledare, besiktningsman, skadereglerare hos försäkringsbolag eller arbete som egen företagare. Din utbildning kan även ta dig till en karriär utomlands.

Avancerad teknik

Dagens fordon utvecklas mot allt mer avancerad teknik. Kunskaper i bl a diagnosteknik, mätteknik och elektronik är av största vikt.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Under första året läser alla eleverna gemensamma kurser och väljer därefter inriktning inför årskurs 2 och 3. Då ingår också APL med praktik eller lärlingsutbildning på olika företag i branschen.

Välj mellan två inriktningar

På fordons- och transportprogrammet kan du välja mellan Personbil eller Lastbil- och mobila maskiner.

Personbil (skolförlagd utbildning)

Väljer du inriktningen personbil får du färdigheter i felsökning, demonterings- och monteringsarbeten på personbilar och lättare fordon. Du kommer att få arbeta med elsystem och lära dig den moderna bilens elektronik och att använda avancerad mätutrustning. Ett annat område som du måste behärska är bränslesystemet med insprutningssystem, förbränningsteknik och avgasrening. Du får även goda kunskaper inom området kraftöverföring där du får lära dig hur automatiska och manuella växellådor, kopplingar och slutväxlar fungerar.

Lastbil och mobila maskiner (lärlingsutbildning)

Inriktningen Lastbil- och mobila maskiner ger utbildning för arbete med alla typer av mobila maskiner, allt från mindre grönytemaskiner som gräsklippare till stora maskiner som lastbilar, entreprenadmaskiner och skogs- och lantbruksmaskiner. Du får här arbeta med
dieselmotorer och med pneumatiska och hydrauliska system, men du får även lära dig elektronik och svetsning.

Vad innebär lärlingsutbildning?

  • Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram.
  • Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen.
  • Minst 50% av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser.
  • Du studerar både på skolan (2 dagar) och arbetsplatsen (3 dagar).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window