Introduktionsprogrammen

För dig som saknar behörighet till nationella program.

Fyra introduktionsprogram

Genom att gå ett av de fyra olika introduktionsprogrammen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Programinriktat val

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program men vet vilken utbildning du vill läsa. Du måste vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen till eller svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Du följer programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för att bli behörig.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig.

Individuellt alternativ

För dig som ännu inte vet vilken utbildning du vill gå, kanske har svårt med motivationen och saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna utbildning kan leda vidare till yrkesintroduktion. Utbildningen utformas individuellt och den kan innehålla både studier och praktik på en arbetsplats.

Språkintroduktion

För dig som nyligen anlänt till Sverige eller varit här en tid erbjuder Språkintroduktionsprogrammet en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi erbjuder en utbildning som tar hänsyn till varje enskild elevs behov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window