Infifrån Carl Engström-skolan

Vård- och omsorgsprogrammet

På vår lärlingsutbildning lär du dig hur människor fungerar och vilka behov av vård och omsorg som vi människor kan ha.

Utbildningen ger dig också kunskap om hur kroppen är uppbyggd och hur sjukdomar kan förebyggas och behandlas. Du studerar både på Carl Engströmgymnasiet och på en arbetsplats i nära anslutning till skolan. Växlingen mellan arbetsplatsen och skolan är utvecklande och ger dig stora möjligheter att få arbete direkt efter gymnasiet.

Vad innebär lärlingsutbildning?

 • Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram.
 • Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen.
 • Minst 50 procent av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser.
 • Du studerar både på skolan (två dagar) och arbetsplatsen (tre dagar).
 • Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Carl Engströmgymnasiet.

APL –Arbetsplatsförlagt lärande

Minst halva studietiden förläggs till arbetsplatsen. Du gör din APL på olika arbetsplatser och får erfarenhet inom olika områden. Du får en handledare på arbetsplatsen och följer denne i arbetet. Det är hon/han som lär dig yrket. En yrkeslärare från skolan besöker dig och ansvarar för utbildningen. Handledarna är utbildade för sin uppgift via handledarutbildningen inom ramen för vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar.

Vård- och omsorgsprogrammet är certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär en modern och kvalitetssäkrad utbildning där du får kompetens att möta det senaste som händer inom ditt kommande verksamhetsområde.

Som elev får du:

 • Nära koppling till ditt yrkesområde i form av kontaktarbetsplatser
 • Möjlighet att läsa fler gymnasieämnen och gymnasiepoäng
 • Samverkan med arbetslivet
 • Möjlighet att vara med och påverka upplägg och innehåll
 • En modern utbildning som motsvarar arbetslivets krav
 • Goda förutsättningar för arbete efter avslutad utbildning
 • God grund för vidare studier

Vård- och omsorgsprogrammet är certifierat Vård och omsorgscollege. Det innebär en modern och kvalitetssäkrad utbildning där du får kompetens att möta det senaste som händer inom ditt kommande verksamhetsområde.

Varför lärlingsutbildning?

 • Du vet vad du vill bli i framtiden.
 • Du vill lära dig ett yrke praktiskt – i verkligheten.
 • Du ökar dina chanser att få jobb direkt efter gymnasiet.

Framtidsutsikter

 • Du kan gå direkt ut på arbetsmarknaden.
 • Du har goda chanser att arbeta på lov och helger redan under utbildningen.
 • Vård- och omsorgsprogrammet ger en utmärkt grund för vidare studier till bland annat sjuksköterska, fysioterapeut, socionom eller andra yrken inom vård och omsorg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window