Försäljnings- och serviceprogrammet

Vill du jobba med personliga möten och kontakt med kunder inom olika typer av försäljning? Kan du tänka dig ett jobb inom handel, turism, marknadsföring eller kundservice? Vill du ha möjligheter att börja jobba direkt efter gymnasiet? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet rätt utbildning för dig.

På FS-programmet har du möjlighet att få kunskap i hur man säljer, både produkter och tjänster. Du utvecklar din samarbetsförmåga och tränar din sociala och kommunikativa kompetens och lär dig kunskaper och förmågor som är viktiga för dig att ha med dig, både på din APL plats och vidare ut i arbetslivet.

Programmets struktur

Första året hos oss lär du dig grunderna inom marknadsföring, branschkunskap, entreprenörkunskap och service. Kommande läsår fördjupar du dig inom FS-programmets ämnen och du får både teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter i ditt blivande yrkesval. Du får också möjlighet att vara med och starta ett företag genom UF (Ung företagsamhet) i årskurs 3. Du ingår i en grupp där ni startar, driver och innan läsåret är slut avvecklar företaget. Detta ger dig erfarenheter och insikter i hur det är att driva eget företag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

På FS-programmet har du APL under de två sista läsåren. I årskurs 2 har du APL en dag i veckan och i årskurs 3 har du APL 2 dagar i veckan under hela läsåret. I ditt gymnasiearbete fördjupar du dina kunskaper i samverkan med din APL-handledare på det valda företaget. Du har här möjlighet att visa dina kunskaper som du fått genom teori och praktik under hela din utbildningstid.

Vad tycker eleverna?

”Brett program med stora möjligheter till jobb efter avslutad utbildning.”
”Intressanta kurser inom handel.”
”Bra med mycket APL i utbildningen.”
”Yrkesexamen som med tillval blir högskoleförberedande.”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window