Kvalitet i förskolan

I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och detta innebär att vi ofta är inne i samarbetsprojekt med andra aktörer såsom Skolverket, SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), Universitet och högskolor samt fristående forskningsinstitut.

Vi är noga med att vår personal har relevant kompetens och jobbar därför aktivt med fortbildning och utveckling utifrån våra styrdokuments beskrivna mål. För att möjliggöra detta arbete har vi från och med augusti 2024 en rutin för pedagogisk utvecklingstid – PUT. Den kan ni ta del av här.

Här beskriver vi några av dessa insatser:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window