Centrala undervisningsgruppen

Eslövs kommuns grundskolor har en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, Centrala undervisningsgruppen, där elever i årskurs 4–9 kan ha sin skolplacering tillfälligt eller under en längre period.

Gruppen är utformad för att möta behoven av särskilt anpassad lärmiljö och undervisa elever i behov av extraordinära stödinsatser som inte kan tillgodoses på hemskolan. Syftet är att skapa en anpassad skolverksamhet där elever, som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande, kan vistas. Här möjliggörs en individanpassad skolgång med hela eleven i fokus under hela skoldagen.

Personalen har ett nära samarbete med vårdnadshavare, hemskola och externa parter för att tillsammans arbeta med helheten runt varje elev.

Ansökan till Centrala undervisningsgruppen görs av rektor på elevens hemskola. Barn- och elevstödsenheten ansvarar för antagningsprocessen. Endast elever som går i någon av de kommunala grundskolorna kan erbjudas placering i gruppen. Elever som är inskrivna i Centrala undervisningsgruppen har kvar sin placering på sin hemskola.

Kontakta respektive skola och rektor för mer information om verksamheterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window