Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Anpassade grundskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig.

Den anpassade grundskolan är ett alternativ för barn och unga som på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning inte har förutsättningar att nå godkända betyg i grundskolan. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola. I Eslövs kommun finns anpassad grundskola på Bredablickskolan.

Egen läroplan

Anpassad grundskola omfattar årskurserna 1 till 9 och erbjuds enbart elever som tillhör dess målgrupp. Den anpassade grundskolan har en egen läroplan och betygskriterier som är enklare att nå än grundskolans.

I anpassade grundskolan får eleverna en utbildning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. För de elever som bedöms inte kunna klara hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, finns inriktning ämnesområden.

En noggrann utredning

Att ha gått i anpassad grundskola innebär dock vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning eller yrke eleven kan välja i framtiden. Därför måste Eslövs kommun först göra en noggrann utredning för att bedöma om barnet tillhör den anpassade grundskolans målgrupp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window