Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Familjedaghem, även kallat pedagogisk omsorg, kan i viss omfattning erbjudas istället för förskola och vänder sig till barn 1–6 år. Pedagogisk omsorg är dock inte att likställa med förskola, utan har andra regler och mål.

Vilka skillnader finns mellan pedagogisk omsorg och förskola eller fritidshem?

  • Förskolan styrs av en läroplan
    Förskolans läroplan ska vara vägledande, men är inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
  • I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare
    I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
  • I förskolan bedrivs undervisning och utbildning
    Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg istället för förskola om barnets vårdnadshavare önskar det.

Dagbarnvårdarens arbetstid sträcker sig mellan klockan 6.00 och 18.30.

Har du frågor kring schema, utökning av tid, uppsägning, avgift, med mera kontakta placeringsenheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window