Patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Eslövs kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan.

Vad är en patientskada?

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning,
  3. felaktig diagnos,
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning,
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Eslövs kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka in den till Kommunassurans.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Ifylld skadeanmälan kan skickas till följande adress:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se
Telefon 040-611 22 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window