Anser du att svaret du får från vårdenheten är otillräckligt kan du  anmäla till IVO. Som privatperson kan du också informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten.