Skadedjur

Vad som räknas som skadedjur beror på var djuren dyker upp och om de påverkar din hälsa eller miljön. Skadedjur och ohyra kan skapa problem i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra.

Om du bor i lägenhet och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Bor du i villa bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring.

Fastighetsägaren ansvarar för sanering av skadedjur

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran.

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Hyresgäster ska kontakta sin hyresvärd

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten, ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen.

Det bör alltid finnas information om saneringsföretag i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fyll i vår blankett Anmäl olägenhet och skicka den till miljo@eslov.se eller Miljöavdelningen, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.

Villaägare ansvarar själv för sanering

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Så håller du skadedjur borta

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler, balkonger och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig.

Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Vid problem med ohyra och skadedjur

Om du har problem med skadeinsekter som till exempel mal, pälsängrar och vägglöss som villaägare ska du ringa till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och att förebygga framtida problem. Bor du i hyreslägenhet ska du kontakta fastighetsägaren. Får du inte gehör från fastighetsägaren kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window