Pool och bassäng

Du behöver vanligtvis inte bygglov för pool. Men beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov.

Pooltak, plank, mur eller altan kan kräva bygglov

  • Ett pooltak högre än 1,4 meter kräver bygglov.
  • Plank kräver bygglov om det är högre än 1,1 meter från marken.
  • Poolväggens utsida kan räknas som en mur/stödmur och kräva lov om den är högre än 0,5 meter.
  • En altan runt poolen är bygglovspliktig om den är högre än 1,2 meter från marken,

Marklov

Du kan behöva söka marklov om markens höjdläge ändras. Det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras med mer än +/- 0,5 meter.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Det finns mer information om säkerhetskraven på Boverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window