Ovårdad byggnad

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla dina byggnader i vårdat skick. Du får alltså inte låta ditt hus förfalla. 

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde ur bland annat historisk synpunkt. Ansvaret att vårda dina byggnader gäller oavsett om du själv bor där eller inte. Underhållskravet gäller även andra byggnadsverk som till exempel torn, murar och plank.

Plan- och bygglagen säger att byggnader ska underhållas så att utformningen och de tekniska egenskapskraven huvudsakligen bevaras. Exempel på tekniska egenskapskrav som ska bevaras är bärförmåga och stadga, säkerhet i händelse av brand och säkerhet vid användning av huset. I 8 kap. 4§ i plan- och bygglagen står vilka tekniska egenskapskrav en byggnad ska ha.  Om kraven inte uppfylls ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window