Trygg hemgång från sjukhuset

Att känna trygghet vid hemkomsten från sjukhuset är viktigt. Därför arbetar vi med trygg hemgång, där vi redan på sjukhuset tillsammans med dig planerar för hur din hemgång ska se ut.

Ibland är det svårt att veta hur vardagen ska fungera när du kommer hem efter en sjukhusvistelse. Du kanske känner oro och osäkerhet för vardagliga bestyr som du tidigare själv har klarat av. För att underlätta för dig arbetar vi därför med trygg hemgång.

Trygg hemgång passar dig som inte tidigare haft någon kontakt med hemtjänsten eller endast lite kontakt. Du befinner dig på sjukhuset och har råkat ut för någonting som gör att du behöver daglig kommunal hjälp i samband med hemkomsten.

Planering

På sjukhuset sker en vårdplanering om vilka insatser du känner att du behöver stöd med. Ni planerar så att du blir mött av personal vid hemkomsten.

Beslutet i samband med vårdplaneringen gäller i tre veckor. Under första och andra veckan kommer du få viss hjälp med insatserna så att du får möjlighet att åter klara dem självständigt. Syftet är att du, med stöd av personal, själv ska prova att utföra vissa delar av de beviljade insatserna. På så sätt får du förutsättningar att vara så självständig som möjligt i förlängningen.

Uppföljningsmöte

Efter två veckor hålls ett uppföljningsmöte hemma hos dig. Handläggare och personal från kommunen kommer att närvara. Du får gärna ha anhöriga med på mötet. Vid uppföljningen har du möjlighet att söka om fortsatt bistånd för en längre period. Om du inte vill söka om fortsatt bistånd kommer handläggaren inte att vara med.

Under tredje veckan kommer insatserna att anpassas utifrån det som beslutats på uppföljningsmötet för att säkerställa att de långsiktigt planerade insatserna är lagom.

Trygg hemgång kompletteras vid behov av kommunal hemsjukvård och hemrehabilitering. Kostnaden för Trygg hemgång är hemtjänsttaxan, nivå 4, dagliga insatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window