Vård och Omsorg

Vård och Omsorg bedriver en bred verksamhet och är uppdelad i olika verksamheter. De olika områdena innefattar LSS-verksamhet, socialpsykiatri, missbruksvård, familjerådgivning, äldreboenden, rehabilitering/korttidsvård, hemsjukvård och hemvård.

Förvaltningen hanterar även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta personer samt budget och skuldrådgivning.

Vård och Omsorgs verksamhet regleras av socialtjänstlagen (SOL), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Vård och Omsorg lyder under vård- och omsorgsnämnden.

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Sammanträden och protokoll

Läs mer under ärenden och handlingar om hur du begär ut protokollen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window