Miljö och Samhällsbyggnad

Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park- och trafikfrågor samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Förvaltningen ansvarar också för miljömålsarbete, naturvårdsfrågor, samt för kommunens mätningstekniska verksamhet.

Miljö och Samhällsbyggnad lyder under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträden och protokoll

Läs mer under ärenden och handlingar om hur du begär ut protokollen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window