Barn och Utbildning

Barn och Utbildning ansvarar för förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Dessutom ingår socialtjänst för barn upp till 18 år.

Förvaltningen hanterar även arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret och feriearbete.

Förvaltningen har två nämnder; barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem och socialtjänst för barn och ungdomar upp till 18 år.

Förtroendevalda i barn- och familjenämnden

Sammanträden och protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för de högre studierna och arbetsmarknadsåtgärder. I organisationen finns Carl Engströmgymnasiet, gymnasiesärskolan, Carl Engström Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan, svenska för invandrare (SFI) och särvux.

Förtroendevalda i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll

Läs mer under ärenden och handlingar om hur du begär ut protokollen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window