Kultur och Fritid

Kultur och Fritid ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsverksamhet och lokaler.

I ansvaret ingår:

 • Medborgarhuset, Karlsrobadet och Marieholmsbadet
 • Bian, som drivs på entreprenad
 • Kommunens idrottsplatser samt förenings-, samlings- och idrottslokaler
 • Allmänkulturell verksamhet som omfattar barn-, ungdoms- och vuxenkultur med olika former av kulturprogram och konstutställningar såväl i egen regi som i samverkan med olika föreningar
 • Biblioteksverksamhet bestående av folk- och skolbibliotek
 • Handläggning av lotteritillstånd
 • Museiverksamhet. I nära samarbete med Eslöfs museiförening ansvarar Kultur och Fritid för Eslövs stadsmuseum. Dessutom ges bidrag till stiftelserna för Gamlegård i Billinge samt Haga kvarn.
 • Offentlig konstutsmyckning
 • Samlings- och föreningslokaler
 • Stöd till kommunens föreningar, organisationer och studieförbund
 • Gasverket som är öppet för ungdomar mellan 13 och 17 år, och har en separat grupp för årskurs 5 och 6
 • Kulturskolan

Kultur och Fritid lyder under kultur- och fritidsnämnden.

Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden och protokoll

Läs mer under ärenden och handlingar om hur du begär ut protokollen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window