Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att strategiskt leda och samordna kommunens verksamhet.

Kommunledningskontorets ansvarsområden:

  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen som ansvarar för personal och lön
  • Inköps- och upphandlingsavdelningen
  • Juridiska avdelningen där överförmyndarverksamheten ingår
  • Kommunikationsavdelningen
  • Tillväxavdelningen där bland annat näringsliv ingår

Förvaltningschef är kommundirektör Eva Hallberg.

Kommunledningskontoret lyder under kommunstyrelsen.

Överförmyndarverksamheten lyder under överförmyndarnämnden. Nämndernas protokoll publiceras för närvarande inte på webbplatsen på grund av dataskyddsförordningen. De kan istället begäras ut efter justering.

Kommunledningskontoret är även sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window