Åar

Eslövs kommun berörs av tre stycken åar. Genom södra och östra delen av kommunen rinner Kävlingeån och biflödet Bråån. I väster rinner Saxån-Braån och i norr hittar man Rönne å.

Eftersom delar av kommunen är påverkad av storskaligt jordbruk är vattendragen till stora delar är påverkade av övergödning och fysiska förändringar såsom uträtning och fördjupning. Det storskaliga jordbruket gör också att ådalarna, framför allt längs Bråån, Kävlingeån och Saxån är extra viktiga stråk av natur i landskapet. Ådalarna är viktiga som livsmiljöer för både växter och djur men också för människors möjlighet att röra sig i landskapet.

Trots att åarna i Eslövs kommun är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet finns fortfarande höga naturvärden på vissa platser. Öring finns i stort sett i alla vattendrag, lax finns i Rönne å och ibland i Kävlingeån/Bråån. Den vackra kungsfiskaren finns i stort sett längs alla större vattendrag. Utter finns numera också längs flera av vattendragen. Dessutom finns flera nationellt sett ovanliga fiskarter, till exempel sandkrypare och grönling i flera av vattendragen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window