Störande lukter

Matos, tobaksrök, sop- och avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande. Lukterna kan komma från lägenheter, trapphus eller verksamheter (till exempel restauranger) i eller utanför huset.

Lukter i bostäder kan vara en risk för människors hälsa beroende på typ av lukt, men även hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte kan anses ge direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om det luktar mycket och ofta kan det i vissa fall bedömas som en störning.

Andra orsaker till luktproblem

Problem med lukter i bostäder kan bero på något av följande:

 • Stängda friskluftsventiler
 • Otäta ventilationskanaler
 • Installation av köksfläkt eller paxfläkt i lägenhet
 • Otätheter i huset
 • Lukt från trapphus
 • Lukt utifrån som kommer in via ventilationen
 • Lukt inifrån, till exempel ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn

Problem med störande lukt i bostaden

Har du problem med störande lukt i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till kommunens miljöavdelning.

Rökförbud på allmänna platser

Från och med 1 juli 2019 finns en ny tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Rökförbudet gäller på uteserveringar och perronger och vid entréer till affärer och idrottsläktare  med mera.

Rökförbud på uteserveringar och vid entréer from 1 juli

Var gäller rökförbudet?

Rökförbudet gäller:

 • skolgårdar och vid förskolor och fritidshem
 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner
 • på uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer
 • inom inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 • på allmänna lekplatser
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, till exempel entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

Rökförbudet gäller rökning av cigaretter, e-cigaretter, rökning av tobak i vattenpipa, pipa, cigarill, cigarr etc. Snusning påverkas inte av rökförbudet.

Varför har lagen tillkommit?

Syftet med den nya tobakslagen är att öka tillgängligheten på allmänna platser för de personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för passiv rökning. Ett annat syfte är att ge stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har eller vill sluta.

Mer information

Här kan du läsa om vad som gäller för fastighetsägare och för dem som driver verksamheter.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om den nya lagen. 


Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window