Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för fibrer som kan finnas i äldre tak, golv och ventilationsanläggningar. Asbestfiber som frigörs vid hantering kan skada lungorna och vara cancerframkallande. Byggmaterial med asbest måste hanteras försiktigt, helst av en ackrediterad firma.

Asbest är sedan 1982 förbjudet i Sverige som byggmaterial, men det kan finnas kvar i äldre byggnader och byggnadsmaterial. Materialet har bland annat använts som värmeisolering i rör, brandskydd i soprum, eternitplattor, kakelfog och fix, plast, och i lim till plastmattor. Asbest som byggmaterial har hög mekanisk hållbarhet, tål höga temperaturer och har ljud- och värmeisolerande egenskaper. Det var därför vanligt i husbyggen från 1950-talet och framåt, innan man visste att det var farligt.

Farligt att andas in asbestdamm

Det är inom byggbranschen som det är störst risk för att bli utsatt för asbestdamm. Men även du som har hus med eternitplattor ska vara försiktig i hanteringen av asbest. Så länge asbest sitter fast eller är inkapslat i en konstruktion utgör det ingen fara för hälsan. Det är när du river eller hanterar materialet som stora mängder damm frigörs. Damm med asbestfibrer är mycket lätt. Det kan sväva i luften i flera dygn och är väldigt lätt att andas in. Fibrerna kan orsaka en rad allvarliga lungsjukdomar, som lungcancer.

Råd vid hantering av asbest

Att hantera asbest är farligt. Det allra bästa är att inte hantera rivningen själv, utan att anlita en firma som har erfarenhet av att sanera asbest. Som privatperson behöver du inget tillstånd, men för att skydda dig själv och andra i din närhet ska asbest tas om hand enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Det är viktigt att vara väldigt försiktig och använda rätt metoder och skyddsutrustning.

Bland Arbetsmiljöverkets råd ska avfallet från samlas i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med en varningstext som innehåller ordet ”Asbest”. Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift. I Eslövs kommun tar Rönneholms avfallsanläggning emot asbestavfall.

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om hantering av asbest.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window