Hundar

Den som har hand om en hund har skyldighet att följa vissa regler. Undantagen är ledarhund för synskadad person, service och signalhund för funktionshindrad, räddningshund eller polishund i tjänst.

Märkning och registrering

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar märkas och registreras så att den kan identifieras. Lagen har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var en lösspringande hund eller en hund som uppträder illa hör hemma.

Det finns två märkningsmetoder: tatuering och mikrochip, märkningen skall vara bestående. Det är Jordbruksverket som för det centrala registret över hundägare, det så kallade hundregistret. Det är där du registrerar ditt ägarskap.

Koppling av hund inom tätbebyggt område

Hundar på offentlig plats ska hållas under tillsyn.

Hund skall föras kopplad på följande platser:

  • i centrala Eslöv inom ett området begränsat av Västerlånggatan, Torpstigen, stambanan och Kyrkogatan.
  • Trollsjöområdet, Gröna torg, Sundelius park i Marieholm samt Gamla torget i Löberöd
  • försäljningsplats medan torghandel pågår
  • allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta
  • idrottsplats och anlagd motionsslinga (agility-banan vid Husarängens motionsslinga undantagen).
  • begravningsplats
  • kring kyrka eller skola

Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på:

  • nysått eller nyplanterat område
  • allmän badplats (Sjöholmen) under perioden 1 juni till 30 augusti

Se kartan för områden där hunden ska vara kopplad

Undantag från kopplingstvånget

Undantag från kopplingstvång gäller inom inhägnade områden, till exempel på tomt i anslutning till boningshus. Ledarhund, polishund och jakthundar i arbete undantas helt eller delvis från ovanstående regler.

Hund i naturen

På våren får djur ungar. Ta gärna med hunden ut i naturen, men tänk på att den inte får skrämma andra djur. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, det vill säga helst kopplad.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, paragraf 16 i lagen (2007:1150), står det att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverket tolkar lagen som att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Lagens finns för att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för hundägare.

Avföring från hund

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska avföring från hund  plockas upp från gång- och cykelbanor, gator, torg, parker, lekplatser, idrottsplatser, anlagd grönyta och planteringar, motionsslingor i tätorterna Billinge, Eslöv, Flyinge, Getinge-Gårdstånga, Harlösa, Hurva, Kungshult, Löberöd, Marieholm, Stehag, Stockamöllan och Örtofta.

Karta

I den här kartan ser du var koppeltvång råder och var det finns hundlatriner och påshållare. Klicka på dubbelpilen uppe till vänster så får du fram en teckenförklaring. I en större karta hittar du mer innehåll och fler funktioner.

Karta för hundägare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window