Fåglar

Fåglar i stadsmiljö kan upplevas som störande. I brist på naturliga miljöer bygger de bo nära eller på våra hus och deras läten och avföring kan ställa till med problem. Det finns vissa saker vi kan göra men det är förbjudet att själv jaga störande fåglar eller förstöra deras bon för att skrämma bort dem.

Duvor, olika kråkfåglar och måsar är vanliga fåglar i Eslöv. Ett av problemen i stan är att fåglarnas naturliga häckningsmiljöer ofta är bortplockade. Stora träd är en bristvara i tätorter vilket gör att fåglarna samlas på de platser det finns stora träd. Till exempel Stadsparken, vid Eslövs kyrka och Trollsjön är några sådana platser. Fåglar som helst vill häcka på klippavsatser väljer istället hustak och balkonger som boplats.

Det kan du göra för att förhindra fåglarna

Om du som upplever problem med störande fåglar ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Genom att tänka på hur vi själva agerar, kan vi förhindra fåglarna.

Exempel på saker att tänka på:

 • Mata inte fåglar under våren och sommaren.
 • Lämna inte skräp efter dig.
 • Ställ inte ut soppåsar.
 • Ställ inte ut matskålar till husdjur.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Lägg inte matrester, frukt eller bär i öppna komposter.
 • Ta in hundens lekben när det inte används.

Det kan du som fastighetsägare göra

Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt. Är det på annan mark, krävs markägarens tillstånd. Fasta skrämselanordningar fungerar ofta kortvarigt, eftersom fåglarna utmanar sina hot och lär sig deras grad av farlighet. Rörliga skrämselanordningar eller ljudeffekter kan vara mer effektiva.

 • Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte blivit boplats, helst före april och ett par månader fram (häckningstiden).
 • Hinder som hindrar fåglarna från att slå sig ner på en specifik plats är effektivt just där.
 • Täck skorstenar, takstolar och håligheter i byggnader med nät eller galler för att förhindra fåglarna att bygga bo.
 • Plastband, fladdrande plastpåsar eller ballonger kan skrämma bort fåglar.
 • Spegelreflektioner av solljus eller andra ljus mot de platser där fåglarna sätter sig kan vara effektiva. CD-skivor reflekterar bra. Blått sägs vara en färg som fåglarna skyr.
 • Belysning av träd kan skrämma bort fåglarna, men det kan vara så att fåglarna bara flyttar till ett annat närliggande träd.

Ett drastiskt sätt att bli av med fåglarna är att såga ner träden de brukar sitta i. Träden kan ersättas med buskar, eftersom t.ex. kajor inte övernattar nära marken. Man kan också beskära trädtopparna och/eller glesa ut trädansamlingar. Risken med detta är att fåglarna istället väljer att bygga bo på hus.

Alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg är fredade i Sverige. Det är förbjudet att flytta levande vilda djur och deras ägg. Eslövs kommun rekommenderar att försvåra för fåglarna att häcka.

Avskjutning av fåglar är inte effektivt

Avskjutning av fåglar är en sista utväg som inte är särskilt effektiv. Skott skrämmer i väg flocken tillfälligt och bara så länge skytten är på platsen. Avskjutning inom bebyggelse är störande och det är svårt att städa bort kadaver. Eslövs kommun genomför ingen avskjutning. Istället rekommenderas att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window